A szülők az iskoláról szülői ajánlás, hirdetés vagy az interneten keresztül értesülnek. Mielőtt a tanuló az iskolába felvételt nyerne szüleivel együtt az iskola alapítójánál egy elbeszélgetésen, tanácsadáson kell részt venniük. A felvételre – tanácsadásra – jelentkezők pedagógiai vizsgálatának célja, hogy megállapítsa a gyermek problémájának feltételezhető okát, feltérképezze képességeit, azt, hogy az iskola számára megfelelő foglalkoztatást tud-e nyújtani és, hogy az értelmi fogyatékosokat kiszűrje. A tapasztalat szerint sokan szeretnének közülük az iskolában tanulni, ez azonban nem tartozik az iskola hatáskörébe. A felvételiző gyermekek háromnegyede rendelkezik már vagy nevelési tanácsadói vagy szakértői bizottsági, esetenként orvosi szakvéleménnyel, melyek ismerete segít a felvételben dönteni.

 
A felvételi vizsgálat a következőket tartalmazza:
- gondolkodási műveleteket vizsgáló feladatok
- személyiségvizsgáló rajzos teszt 
- oldaliság dominancia vizsgálat
- mozgáskoordináció megfigyelése
- rajz IQ mérése 
- diszlexiavizsgálat
- célzott beszélgetés
- életút felmérése, anamnézis 

 

 

 

 

Az iskolai felvételi elbeszélgetést, a tesztek kiértékelését az iskola alapítója végzi, melyekre előzetes egyeztetés során kerül sor. A gyermek felvételéről az igazgatóval és a leendő osztályfőnök véleményének kikérésével  együtt dönt. A vizsgálatokra telefonon (22/503-028) lehet jelentkezni, melyre minden kedden 15 órától óránkénti beosztással kerül sor.

        

 

 

 Oldalmenü
Naptár